• גימור

  • מעבד ומחיר

    • 3.5GHz ₪ 14699
    • 3.7GHz ₪ 13279